Några bilder av sista volleybolls träning 2013 06 13