TEKNISKA FÖRENINGEN PARS
Deltager i söndagens ”FLYGSHOW”
med sin egen konstruerade
FLYGSIMULATOR.