Kurs 2 med Arbetsförmedlingen den 23/5-2011 för föreningar med FAS 3 praktikanter

Nytt inom FAS 3 är att man måste ha 1 anställd för att få nya FAS 3 praktikanter.

Faktorer som påverkar förhållandet i arbetet:

– Tekniska

– Fysiska

– Arbetsorganisationer

– Sociala

– Arbetets innehåll

Ex. en arbetsstol ska ha 5 ben om den har hjul för att inte kunna välta.

Ska en praktikant använda en steg så ska den ha handtag och är det högre än 5-6 trappsteg måste den ha höghöjds certifikat.

Social:

Utvecklingssamtal med praktikanten, gemenskap och vad som förväntas av personen.

Nytt är också att Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetsmarknadsutbildning för att FAS 3 ska få ett arbete.

Ex. en man söker arbete på ett lager, men det krävs truckförarutbildning. Då kan Arbetsförmedlingen stå för den utbildningen om mannen får arbetet.

Utbildningen brukar vara på max 40 veckor.

Det måste finnas en handledare på varje 20 FAS 3 praktikanter.

Genom att föreningar har FAS 3 praktikant vinner både föreningen och praktikanten på det.

Det gäller att få praktikanten att växa och få möjlighet att lära sig nya saker.

Man ska ta hand om praktikanterna i FAS 3 på bästa sätt.