Träffen ägde rum den 16 maj kl 16-20 hos ABF.

Våra ordförande Jalil Gaskari hade en kurs som ordnats genom arbetssförmedlingen ang.arbetsmilöplan.

Kursledare var Elisabeth Lööf