Medlemskap och medlemsavgifter

1. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av dess verksamhet.

2. Medlemmarna är skyldiga att betala den medlemsavgift som har bestämts på årsmöte. Den som betalar 1/3 del av medlemsavgiften före 23:e april får vara med på årsmötet.

3. Medlemsavgiften kan betalas som avbetalning, minsta belopp är 250 Kr.

4. Medlem som trots upprepade påminnelser inte betalar sin medlemsavgift kan uteslut föreningen. Beslut om detta måste alltid tas på ett styrelsemöte.

5. Betalning: SWISH: 123 349 163 Bankgiro: 0650-4963

6. Medlemsavgift: 3000 kr Stödmedlem: 2000 kr

7. Skapa Behörighet till Ide’ Bank
Varje ny medlem skall godkännas av styrelsen och till följd av verksamhetens inriktning skriva på formulär om tystnadsplikt.