Jalil Gaskari har presenterat vår förening Tekniska föreningen Pars hos ABF.

Det var för människor som är ute i FAS 3.

Han berättade om arbetet i föreningen, om att utveckla enegikällor så som solenergi, vattenkraft och uppfinningar som ger energi.

Vi önskar människor som kan AutoCad,3DMax och Solidwork eller andra program som kan behövas inom ritning och utveckling.

Har du utblidning eller erfarenhet inom just detta är du välkommen att kontakta oss.

Vi behöver bli fler som strävar mot samma mål.